Alergie

Alergie je přehnaná reakce imunitního systému na neškodné podněty v našem okolí. Organismus vyhodnotí např. zrnka pylu, nebo bílkoviny v potravinách jako nebezpečné a začne na ně útočit. To se projeví tak, že za pomoci tzv. specifických protilátek způsobí vyplavení histaminu z imunitních buněkProto mohou být reakce velmi rychlé a dokonce i závažné. Alergickou reakci může vyvolat i stopové množství alergenu a zpravidla souvisí s konkrétní látkou. 

Co je to histamin?

HISTAMIN je biologicky aktivní látka, která v lidském těle zastává celou řadu životně důležitých funkcí.

U lidí se histamin nachází téměř ve všech tělesných tkáních.

V lidském organismu dochází k vlastní tvorbě a skladování histaminu mnoha buňkami.
Nejčastěji je histamin spojován s žírnými buňkami a bazofily, které se účastní imunitních odpovědí
vč. alergických reakcí. Syntetizován je dále zejména mozkovými neurony, buňkami trávicího traktu, ad.

Jakmile je histamin z buněk uvolněn, naváže se na histaminové receptory, skrze které dokáže spustit
celou řadu účinků. Patří sem např.:

  • zahájení obranné imunitní reakce při vstupu patogenu do organismu,
  • rozšíření krevních cév, zvýšení jejich propustnosti,
  • kontrakce hladkých svalů v plicích, děloze a trávicím traktu,
  • stimulace sekrece žaludeční kyseliny pro správné trávení potravy,
  • zrychlení srdeční frekvence,
  • jako neurotransmiter slouží histamin k přenosu chemických zpráv mezi buňkami centrálního
    nervového systému.

Uvolnění histaminu může vyvolat celá řada vnitřních a vnějších podnětů. Jeho nadměrné vyplavování
může vést až k nepříjemným projevům z jeho nadbytku (viz diagram).

ucinky histaminu

 

Pokud vás při konzumaci potravin svědí a pálí v puse, pravděpodobně se jedná o OAS způsobený PFAS. 


–––––––

Samostatnou kapitolou jsou nežádoucí reakce způsobené histaminem, který je obsažen v potravinách.
V takovém případě se nejedná se o alergii, ale o specifický stav, kdy jsou projevy způsobeny histaminem snědeným čili tím, který si tělo samo nevyrobilo. 
Tento stav je označován jako HISTAMINOVÁ INTOLERANCE >>>